Presentació

CIRCUIT D'OSONA, té com activitat l’explotació de circuits de conducció de tota classe de vehicles.

 

Identificació

En compliment amb el deure d’informació recollida en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació y del Comerç Electrònic, les dades aquí consignades corresponen a la entitat titular de la Web: www.circuitosona.com

 

Denominació Social: CIRCUIT D'OSONA

Domicili: CL. CABRERÈS, 2  P.IND. MALLOLES –  08500 – VIC (BARCELONA). 

Telèfon: 938866036 Fax: 938866041 e-mail: info@circuitosona.com

CIF: B61913679

Inscripció registral: Registre mercantil de Barcelona, volum 31586, foli 196, full B-194869, ins. 1a

 

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la totalitat d’elements continguts en aquesta Web, incloses les marques comercials, formats, dissenys gràfics, textos, imatges i documents, pertanyen a CIRCUIT D'OSONA, i es troben protegits per les lleis espanyoles i internacionals sobre la propietat Intel·lectual i Industrial.

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d’aquest espai Web i de qualsevol del seus continguts sense el permís exprés i per escrit d’ CIRCUIT D'OSONA.

L’accés a l’espai web no implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió d’aquests drets per part d’ CIRCUIT D'OSONA, llevat que s’estableixi expressament el contrari.

 

Condicions d’ús

L’accés a aquest espai Web implica l’acceptació d’aquestes condicions d’ús sense reserves que regulen l’accés i la utilització del mateix amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes, serveis i activitats esportives.

Es prohibeix expressament la utilització dels continguts d’aquest espai Web per a la seva utilització amb finalitats comercials o per la seva distribució, transformació o comunicació. CIRCUIT D'OSONA, no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que puguin derivar-se d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que pugui fer-se de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza.

L’usuari s’obliga a no utilitzar la informació que es pública en aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no fer malbé o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

CIRCUIT D'OSONA, es reserva el dret a modificar els continguts de l’oferta comercial dels productes i activitats esportives quan ho consideri oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

CIRCUIT D'OSONA, no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errors a l’accés d’aquest espai Web, encara que posarà tots els esforços per evitar-los.

 

Política de Protecció de Dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la seva normativa de desenvolupament, se l’informa que les dades personals facilitades per vostè seran incorporades a un fitxer automatitzat el responsable i titular del qual és CIRCUIT D'OSONA, amb la finalitat de facilitar-li la informació sol·licitada sobre els nostres productes, serveis i activitats esportives.

A través de la complementació de formularis de la web, mitjançant l’enviament de correus electrònics o qualsevol altre tipus de sol·licitud d’informació remesa a CIRCUIT D'OSONA, l’interessat dona el seu ple consentiment per el tractament de les seves dades personals i per rebre comunicacions comercials sobre els productes, serveis i activitats esportives de CIRCUIT D'OSONA.

En cap cas CIRCUIT D'OSONA, utilitzarà les dades personals dels interessats per finalitats diferents de les anteriorment esmentades i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques  i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix el RD 1720/2007, de desenvolupament de la LOPD. 

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment, mitjançant escrit, acompanyat de la còpia del document oficial que l’identifiqui, dirigit a  CIRCUIT D'OSONA, CL. CABRERÈS, 2  P.IND. MALLOLES –  08500 – VIC (BARCELONA). 

També podrà oposar-se als nostres enviaments de comunicacions comercials (Art.21.2 de la LSSI) a través de la següent direcció de correu electrònic: info@circuitosona.com

 

Política de protecció de menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors de 14 anys d’edat.

ESCUDERIA OSONA i OSONA KARTING SERVEIS, S.L. recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun producte.

També els informa que existeixen programes informàtics per limitar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

 

Tractament d’imatges

Informem als socis, proveïdors, col·laboradors, treballadors o qualsevol persona que intervingui com a participant o merament d’assistent en alguna activitat esportiva organitzada per CIRCUIT D'OSONA, i que la seva imatge sigui publicada en fulls publicitaris, revistes, galeries d’imatges, vídeos, etc...  aquesta s’emmarcarà en el context informatiu que es va prendre sense que pugui ser utilitzada per cap altre finalitat, i que les esmentades imatges estan emmagatzemades en un fitxer titularitat de CIRCUIT D'OSONA, amb la única finalitat de donar a conèixer i promocionar l’empresa. Igualment, qualsevol persona interessada podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició establertes en la Llei Orgànica de Protecció de Dades, dirigint-se a la següent direcció de correu electrònic: info@circuitosona.com

 

Enllaços a altres Webs

Els enllaços (links) que poden trobar en aquesta Web son un servei als usuaris. Aquestes pàgines no son operades ni controlades per CIRCUIT D'OSONA, per això, CIRCUIT D'OSONA, no es fa responsable dels continguts d’aquests espais Web ni estan coberts per el present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Webs haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

 

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és d’aplicació.

Per la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment. L’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís Legal, renúncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre.

En qualsevol cas, dintre de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur en concret, l’usuari renúncia expressament el fur que pogués correspondre-li i es sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Vic.