Open Amateur  18-12-2021 - Tancament inscripcions: 16-12-2021
El concursant pel sol fet de acceptar les condicions d'aquesta sol·licitud d'inscripció, se sotmet a les jurisdiccions esportives reconegudes per la Nomativa especifica del campionat.Aquesta sol·licitud està reservada al dret d'admissió per part de l'organització.
 CANCEL·LAR

Nota: abans d'enviar revisa que totes les dades siguin correctes