2020-06-07 07:15:52

El Circuit d’Osona reobrirà les instal·lacions el proper divendres, 12 de juny, tancades des del passat 14 de març, en el marc de la pandèmia de la Covid-19. De moment, només serà per a les tandes particulars.

 
Els usuaris s’hauran de registrar i treure la tanda via web del Circuit d’Osona. En breu passarem el protocol necessari que s’haurà de seguir. 
 
També s’haurà d’acatar un protocol de mesures de seguretat i higiene per tal d’evitar el risc de contagi. Us el detallem a continuació. 
 
-------------
PROTOCOL COVID-19 PER A TANDES PARTICULARS

- Serà obligatori l'ús de mascaretes. Cada vegada que el pilot acabi la tanda i es tregui el casc s'haurà de posar la mascareta.
 
- A l'entrada del circuit és prendrà la temperatura a tots els usuaris. Si la temperatura és més alta de 37,5° no es podrà accedir a les instal·lacions.
 
- Cal que us desinfecteu les mans amb les solucions hidroalcohòliques que trobareu a diversos punts del circuit.
 
- Les tandes és trauran via telemàtica a través del web del circuit. Pròximament ús penjarem el manual de com fer-ho. En el cas dels que sigueu federats del motociclisme haureu de registrar el dia de l'entrenament al web de la Federació Catalana de Motociclisme. Si no ús heu registrat prèviament al web de la FCM no podreu entrenar, ja que no tindreu cobertura de l'assegurança.
 
- Els socis que es vulguin treure l’abonament ho hauran de fer també a través del web i registrar-se també al web de la FCM si estan federats. Tot i tenir l’abonament sempre ús haureu de registrar tant al nostre web com en el de la FCM si sou federats, si no ho sou només cal fer el registre al nostre web.
 
- Els federats de motociclisme, cal que ús registreu al web de la Federació Catalana de Motociclisme amb 24 hores d’antelació entre setmana i els caps de setmana abans del divendres a les 13 hores per tal de que puguem comprovar si esteu donats d’alta per poder venir a entrenar.
 
- L'aforament serà limitat, per tant millor que tragueu la tanda tan aviat sapigueu quan voleu venir.
 
- Al paddock es delimitaran les distàncies de 2 metres amb tanques.
 
- A tot el circuit se senyalitzaran els recorreguts a seguir per evitar el contacte.
 
- Es desinfectaran els endolls cada vegada que es doni llum.
 
- Al pit-lane només podrà accedir el pilot i d'un en un, mantenint la distancia. Al mur de pit-lane només podrà haver-hi un acompanyant del pilot. S'haurà de mantenir una distància amb els altres acompanyants de 2 metres. Els altres acompanyants hauran de quedar-se als espais assignats a paddock.
 
- És obligatori portar l'equipament corresponent .
 
Aquestes mesures són obligatòries per a tots els participants i assistents. Si no es compleixen, ens veurem obligats a fer-vos abandonar el recinte per la seguretat de tots.