Reglament per la utilització dels karts

Article 1. La conducció dels karts s’haurà de fer de forma correcta. Podrà donar-se per finalitzat el temps al que dóna dret el tiquet, perdent així totalment el seu import sense dret a cap reclamació per alguna de les següents causes:
- Sortir-se de la pista.
- Envestir els pneumàtics de protecció.
- Tancar o no cedir el pas.
- Empènyer algun dels altres vehicles en circulació.
- No fer cas dels senyals dels treballadors.
- Conducció perillosa.
- Romandre als boxes (zona perillosa) o per altres causes justificades que cregui el cap de pista.

Article 2. Està totalment prohibit estar-se a la zona de boxes. 
Un cop adquirit el tiquet, s’haurà d’esperar el torn corresponent darrera la tanca protectora; els infractors es fan responsables dels danys que puguin patir a causa d’aquest incompliment.
Només podran entrar o sortir d’aquesta zona quan ho indiquin els responsables de pista, perdent l´import del tiquet en cas de fer-ho sense la deguda autorització.
Recordi, per la seva pròpia seguretat, NO S’ESTIGUI A LA ZONA DE BOXES !!!

Article 3. Està prohibit fumar a la zona de boxes i mentre es condueixen els karts.

Article 4. En cas d’accident provocat, l´usuari del kart haurà d’abonar els desperfectes que hagi ocasionat al seu vehicle i als altres.

Article 5. És obligatori l’ús del casc protector, que li serà donat per utilitzar durant la conducció del kart i que haurà de dur perfectament cordat. També s’utilitzarà roba adequada, a càrrec de l’usuari.

Article 6. Està prohibit tirar objectes des dels karts en marxa, com ara calçat, ulleres, peces de vestir, cascos, etc...

Article 7. En cas d’avaria del vehicle, si aquest queda immobilitzat en qualsevol punt del circuit, no es pot baixar ni travessar caminant la pista (és molt perillós). Cal aixecar la mà i esperar que el nostre personal l’ajudi en el punt on ha ocorregut l’incident.

Article 8. El CIRCUIT D’OSONA vetlla constantment perquè els karts estiguin en òptimes condicions d’ús; no obstant, si vostè considera que el seu vehicle no va com desitja, cal que es pari a boxes una vegada feta la primera volta i no esperar al final del trajecte per efectuar la reclamació, ja que llavors no serà possible atendre´l degut a que haurà consumit el seu tiquet. El nostre desig es que l’usuari quedi plenament satisfet de l´ús del kart.

Article 9. Aquesta empresa podrà anul·lar qualsevol tiquet (tornant el seu import abans de pujar als karts) si ho creu necessari, per estat ebri, per no tenir l’edat reglamentària o per qualsevol altra causa justa.

Article 10. L’empresa es reserva el dret de venda de tiquets fora de l’horari previst per causes meteorològiques que ho aconsellin, per deficiència de l’enllumenat o per forces majors. Seran abonats per l’empresa o ajornats per a una altra data d’acord amb l’usuari.

Article 11. El preu del tiquet s’entén que és per persona i kart. No podran repartir-se les voltes o la durada del temps d’un mateix tiquet entre diversos usuaris. Si vostè pensa venir més d’una vegada al CIRCUIT D’OSONA, li aconsellem que s’informi sobre els nostres abonaments per a clients habituals i també per a grups nombrosos, tots ells a preus més econòmics.

Article 12. La conducció de karts haurà de ser correcta, cedint el pas als que vulguin avançar. Els avançaments s’hauran de fer sempre que no es posi en perill la seguretat, amb la finalitat d’evitar els accidents sempre que sigui possible.

Article 13. CIRCUIT D´OSONA no es farà responsable dels automòbils estacionats al seu aparcament, ni dels objectes que es trobin en el seu interior; tampoc no es fa responsable dels objectes que puguin extraviar els usuaris durant la conducció dels karts i que no hagin estat prèviament dipositats a la guixeta.

Article 14. Els karts infantils i d’adults no podran sortir junts.

Article 15. Les persones no poden pujar als karts sense el casc homologat i degudament lligat. Les persones amb el cabell llarg l’hauran de portar recollit i dins el casc.

Article 16. No es pot pujar als karts amb roba que quedi penjada, així com bufandes, mocadors, ni cap altra peça susceptible d’ocasionar danys.

Aquest reglament que ha estat aprovat en tota la seva integritat per la “Asociación Española de Pistas de Karts” pretén seleccionar la nostra distingida clientela que ens honora amb la seva presència i vetllar en tot moment per la seva seguretat. Per a qualsevol reclamació, li preguem que es dirigeixin al Director del circuit. No obstant, si vostè considera que no ha estat ben atès, pot dirigir-se, per escrit, exposant el motiu de la seva queixa i les proves que consideri oportunes, per fonamentar-la a la “Asociación Española de Pista de Karts” a Plaça Prim, 10, 4t 2a 43201 Reus (Tarragona), la qual procedirà a la investigació dels fets ocorreguts, i si s’escau, prendre les mesures oportunes per solventar-ho.