03-12-2022   08:00 - 18:00

Equips de 3 a 8 pilots.

Preu 850€ per equip.