Les meves dades

Les tandes de pista seran alternades entre karts i motos, depenent del nombre d’usuaris en cada moment. El responsable de pista serà el que marcarà el torn a pista de cada especialitat.

L'usuari pel sol fet de acceptar les condicions d'aquesta sol·licitud de tanda, se sotmet a les jurisdiccions esportives reconegudes per la Nomativa especifica del event. Aquesta sol·licitud està reservada al dret d'admissió per part de l'organització. Una vegada revisada la sol·licitud serà avisat per correu electrònic.
 CANCEL·LAR

Nota: abans d'enviar revisa que totes les dades siguin correctes