21-07-2017 09:44

[5] Top kart amb motor Puma (64cc o 85cc)

Descripció del producte
Xassís Top Kart de l'any 2012 amb motor Puma 64cc (1100€) o Puma 85cc (1200€). Formava part dels karts de l'Escola de kàrting del Circuit d'Osona. Per tant, està preparat per rodar.
Descripció tècnica
Chasis Top Kart del año 2012 con motor Puma 64cc (1100€) o Puma 85cc (1200€). Formaba parte de los karts de la Escuela de kàrting del Circuit d'Osona. Por lo tanto, está listo para rodar.